• Mose, sopp og alger hadde angrepet kapellet.
  • Gjennomtrengning av fukt var et stort problem.
  • Kapellet ble i august 2011 renset med sopp & alger og kalk & rust, og impregnert med imp.

August 2011, før rens og impregnering:

10 år etter rens og impregnering:


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder