grafitti X

kr 5999,00

Fjerner grafitti fra overflater som betong, marmor, tegl, sandstein, ganitt, skifer og treverk.

Beskrivelse

Arita Construction grafitti X er en flytende gele til fjerning av tagging og grafitti fra de fleste overflater.

BRUKSOMRÅDER:
Fjern tagging og graffiti fra de fleste overflater. Både på harde, ikke-absorberende overflater, på porøse overflater og industriellmalte overflater. F.eks. plexiglas, aluminium, glass, keramiske fliser, rustfritt, stålplater, betong, tegl, skifer, granitt, asfalt og treverk. Også veldig effektiv til å fjerne vindusfolie / reklamefolie.

 

BRUKSANVISNING:

Graffitifjerning på harde, glatte overflater:

Påfør et tykt lag Arita Construction grafitti X med en pensel eller rulle, og vent mellom 5 minutter og 1 time. Når graffitien oppløses, startes skylling med høytrykkspyler med vanntemperatur ca. 70-90°C, 100-150 bar. Anbefalt dysevinkel er 15 °-25 °, 20 liter/minutt. På gammel og godt inntørket graffiti gjenntas prosessen etter behov.

Graffitifjerning på porøse overflater:
Påfør Arita Construction grafitti X med en pensel eller grov rulle. Arbeid produktet godt inn i overflaten. Det kan ta fra 20 minutter til 4 timer, før graffitien er helt oppløst. Skyll med høytrykkspyler med vanntemperatur ca. 70-90°C, 150 bar, eller et brukerdefinert trykk som ikke skader overflaten. Anbefalt dysevinkel er 15°- 25°, 20 liter/minutt.

OBS! På metaloverflater kan effekten bli redusert hvis man anvender for høyt vanntrykk. Her vil bearbeiding med stiv kost eller en skurepad og skylling med vann være bedre. Behandlingen gjentas til graffiti o.l er fjernet helt.

 

FORBRUK:
0,3 – 1,0 L / m² – avhengig av overflatens egenskap/porøsitet. Skal ikke tynnes før bruk.

LAGRING:
Lagres tørt og frostfritt.

SIKKERHET:
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

 

STØRRELSE:
10 liter

 

 

 

Tilleggsinformasjon

Størrelse

10 liter

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “grafitti X”